Η Εξέλιξη είναι συνώνυμο της Διάκρισης!

Λιγα λογια για τη εξελιξη…

Κάνοντας χρήση του δεύτερου ρόλου που έχει η μοτοσυκλέτα πλέον, δηλαδή αυτού της ευχαρίστησης, έχει έρθει αυτόματα και η ανάγκη για διάκριση. Η ανάγκη για διάκριση έχει άμεσους δεσμούς με την εξέλιξη, η οποία εξέλιξη με τηνς σειρά της έχει πολλούς και απόλυτα εξειδικευμένους τομείς. Πρώτος τομέας στην εξέλιξη είναι η επιπλέον δύναμη που συχνά ζητάμε από την μοτοσυκλέτα μας, η δύναμη είναι αυτή που θα μας δώσει άμεσα και απτά αποτελέσματα για την διάκριση! Όμως η δύναμη δεν είναι και το μοναδικό ή το μεμονωμένο ζητούμενο, χρειάζεται να μπορείς να πηγαίνεις γρηγορότερα, αλλά θα πρέπει κα να μπορείς να σταματάς, αν όχι γρηγορότερα, σίγουρα καλύτερα, μια εξίσωση που σίγουρα χρειάζεται πολλή εμπειρία στην πράξη, μα πάνω απ’ όλα χρειάζεται τεχνική κατάρτιση και μελέτη, διότι δεν μπορεί να υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο, διαφορετικά τ’ αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά για τον ανάβάτη.

Η επόμενη εξίσωση που καλείται ένας έμπειρος μηχανικός (στην περίπτωση μας και αγωνιζόμενος) είναι αυτή της πρόσφυσης μα την στίρηξη, τόσο στις εισόδους των στροφών, όσο και στις εξόδους. Με λίγα λόγια, η νέα εξίσωση έχει να κάνει με την γεωμετρία της μοτοσυκλέτας. Άμεσα συνδεδεμένες εξισώσεις –Επιτάχυνση με Επιβράδυνση & Πρόσφυση με Στίρηξη- που χωρίς την μία δεν μπορεί να υπάρξει η άλλη και ού το καθ’ εξής. Σε αυτό τον τομέα λοιπόν, τόσο από την πλευρά του μηχανικού, όσο και από την πλευρά του αγωνιζόμενου, η εμπειρεία μας αλλά και η αναζήτηση είναι ήδη μεγάλη και συνεχίζει να εμπλουτίζεται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Επομένως έχετε κάθε λόγο να μας εμπιστευτείτε την εξέλιξη και συντήρηση της καθημερινής σας μοτοσυκλέτας, αλλά και της αγωνιστικής σας το ίδιο, ενώ εδώ θα σας πληροφορήσουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε αγωνιστική προετοιμασία και υποστίρηξη σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετέχει με αξιώσεις σε πρωταθληματικό επίπεδο, στους αγώνες μοτοσυκλέτας.

Tip 1

Πριν ξεκινήστε την εξέλιξη της μοτοσυκλέτας σας, ξεκαθαρίστε τι χρειάζεστε περισσότερο!

Tip 2

Προσέξτε το θέμα της εξέλιξης στην επιβράδυνση, σε περίπτωση που έχετε ήδη εξελίξει την επιτάχυνση.

Tip 3

Είναι πολύ σημαντικό στην εξέλιξη, να φέρετε την λειτουργία των αναρτήσεων στα μέτρα των απαιτήσεων σας.

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ!